Yönetim Kurulu

Türk Ortodonti Derneği Yönetim Kurulu'nun 23.12.2018 tarihinde yapmış olduğu ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
  • Dr. Ayşe Tuba ALTUĞ DEMİRALP / Başkan
  • Dr. Müge AKSU / Başkan Yardımcısı
  • Dr. Derya ÇAKAN / Genel Sekreter
  • Dr. Serkan GÖRGÜLÜ / Sayman
  • Dr. Burcu BALOŞ TUNCER / Yayın İşleri Sorumlusu
  • Dr. Aslıhan AZAKLI UZEL / Üye
  • Dr. Enver YETKİNER / Üye