X
3. Balkan Ortodonti ve 4. Makedonya Ortodonti Dernekleri Ortak Toplantısı 
http:////baos2019.org/
Turkish Orthodontic Society
Türk Ortodonti Derneği
Gülümsetmek bir sanattır...
En / Tr
18.Olağan Genel Kurul Duyurusu !
Duyurular
• XV. Uluslararası Türk Ortodont...
• 17.Olağan Genel Kurul Sonucu
• 13.TOD Bölgesel Toplantısı Ger...
• Nostaljik Dergi
• Braket Nostaljik Dergi
• 15. Uluslararası Türk Ortodont...
• 16. Uluslararası Türk Ortodont...
• T.C. Sağlık Bakanlığı
• 18.Olağan Genel Kurul Duyurusu...
• 3.Balkan Ortodonti ve 4.Makedo...

Türk Ortodonti Derneği’nin 18.Olağan Genel Kurul toplantısının 16 Aralık 2018 Pazar günü Saat 10:00’da Cinnah Cad. No:37/11 Çankaya-Ankara adresindeki dernek genel merkezimizde yapılacağını, bu tarihte toplantı için yeterli sayı sağlanamadığı takdirde toplantının 23 Aralık 2018 Pazar günü aynı saatte Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonunda çoğunluk aranmaksızın yapılacağını bildiririz. Toplantı gündemi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

GÜNDEM :

  1. Açılış ve Saygı Duruşu
  2. Divan Kurulu Seçimi
  3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması
  4. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması
  5. Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının Görüşülmesi ve Ayrı Ayrı İbraları
  6. Ödenmeyen Aidatların  Görüşülmesi
  7. Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin Seçimi
  8. 2019 ve 2020 Yıllarına Ait Üyelik Aidatların Belirlenmesi
  9. Dilek ve Temenniler
  10. Kapanış