Türk Ortodonti Derneği 18. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumunu gerçekleştirdi