Türk Ortodonti Derneği’nin üyelerine katılımları için duyuracağı anket çalışmalarında bulunması gereken özellikler ve başvuru esasları:

1-     Anketi içeren çalışmanın araştırmacılarından en az birinin Türk Ortodonti Derneği üyesi olması gereklidir. Başvuru bu kişi tarafından, Türk Ortodonti Derneği sekreteryası aracılığıyla, TOD Yönetim Kurulu’na yapılmalıdır.

2-       Anket çalışmalarının Türk Ortodonti Derneği üyelerine e-posta yolu ile iletilebilmesi için kılavuzda belirtilen aşamalar izlenmelidir. Kılavuz ve konu ile ilgili dökümanlar (EK-1 ve EK-2) ekte yer almaktadır.

3-     Türk Ortodonti Derneği anket sonuçlarına dair gerekli gördüğü hallerde sonuç raporu talep edebilir.

4-     Başvuru cevabı Türk Ortodonti Derneği Yönetim kurulunda değerlendirilip karara bağlandıktan sonra ilgili araştırıcıya verilir.

EK-1 ETİK KURUL BAŞVURUSUNDA KULLANILMAK ÜZERE TOD’DAN ALINACAK İZİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

EK-2 TOD ÜYELERİNE ANKET GÖNDERME TALEBİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

KILAVUZ