Uzmanlık

2Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
3Tıpta ve Dişte Uzmanlık Yönetmeliği