Yönetim Kurulu

Türk Ortodonti Derneği Yönetim Kurulu’nun 08.04.2021 yapmış olduğu ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
  • Dr. Müge AKSU / Başkan
  • Dr. Derya ÇAKAN / Başkan Yardımcısı
  • Dr. Bülent BAYDAŞ/ Genel Sekreter
  • Dr. Irmak PARTAL / Sayman
  • Dr. Neşe Yoko SAYINSU / Yayın İşleri Sorumlusu
  • Dr. Ahu GÜNGÖR ACAR / Üye
  • Dt. Mustafa ÖZCAN / Üye