Türk Ortodonti Derneği Tarihçemiz

Türk Ortodonti Derneği , “Ortodonti Derneği” adı ile 1985 yılında kurulmuştur. Derneğin adı, 16.01.1992 tarih ve 92/2597 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla “Türk Ortodonti Derneği” olarak değiştirilmiştir. Derneğin kısaltılmış adı “TOD” dur. Derneğin merkezi Ankara’dır. Şubesi yoktur.

Kurucu Üyeler:


  • Prof. Dr. Nurettin GÜNAY
  • Prof. Dr. Serpil AYTAN
  • Prof. Dr. Oktay ÜNER
  • Prof. Dr. İlhan ARAN
  • Prof. Dr. Filiz PERKÜN
  • Prof. Dr. Nazmi ERTÜRK
  • Prof. Dr. Mirzen ARAT