Tarihçe

Tarihçe

Türk Ortodonti Derneği , “Ortodonti Derneği” adı ile 1985 yılında kurulmuştur. Derneğin adı, 16.01.1992 tarih ve 92/2597 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla “Türk Ortodonti Derneği” olarak değiştirilmiştir. Derneğin kısaltılmış adı “TOD” dur. Derneğin merkezi Ankara’dır. Şubesi yoktur. Kurucu Üyeler: Prof. Dr. Filiz PERKÜN, Prof. Dr. Nurettin GÜNAY, Prof. Dr. Serpil AYTAN, Prof. Dr. İlhan ARAN, Prof. Dr. Nazmi ERTÜRK, Prof. Dr. Oktay ÜNER, Prof. Dr. Mirzan ARAT