Görsel

15 Kasım 2023

Türk Ortodonti Derneği 18. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumunu gerçekleştirdi

Türk Ortodonti Derneği, Balkan Ortodonti Uzmanları Birliği ile 27-30 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul’da 7. Balkan Ortodonti […]
17 Ekim 2023

Türk Ortodonti Derneği ve Balkan Ortodonti Uzmanları Birliği’nin Bilimsel Toplantısı

Türk Ortodonti Derneği ve Balkan Ortodonti Uzmanları Birliği’nin, 27-30 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul’da birlikte gerçekleştireceği bilimsel […]
12 Eylül 2023

Genç Tod Sanal Okulu Eylül 2023 Programı

Genç Tod Sanal Okulu Eylül 2023 Programı